FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषि स्नातकको लागि दरखास्त फारम ८०/८१ 03/03/2024 - 11:14 PDF icon combinepdf (55).pdf
कर संकलक पदको प्रयोगात्मक (कम्प्युटर सीप परिक्षण) परिक्षाको पाठ्यक्रम ८०/८१ 03/01/2024 - 17:48 PDF icon Document 7.pdf
सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको पाठ्यक्रम !! ८०/८१ 03/01/2024 - 17:35 PDF icon null (6).pdf
कृषि स्नातक अधिकृत छैठौं तहको पाठ्यक्रम !! ८०/८१ 02/18/2024 - 18:40 PDF icon krishi snatak ko curiculam.pdf
सामाजिक परिचालक पदको पाठ्यक्रम !! ८०/८१ 02/18/2024 - 18:38 PDF icon samudayik parichalakko curiculam.pdf
सम्पति विवरण फारम ७९-८० 08/23/2022 - 12:21 PDF icon सम्पति विवरण फारम.pdf
रोजगार सहायकको लागि आवेदन फारम ७८/७९ 07/14/2022 - 12:33 PDF icon रोजगार फारम (1).pdf
करार कर्मचारीहरु कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम ७८/७९ 06/02/2022 - 12:03 PDF icon karaar karyesampadan.pdf
करारको लागि दरखास्त फारम ७७/७८ 11/25/2018 - 12:22 PDF icon आवेदन फारम.pdf